31/01/2019
SLOVAKIA OFFICE Parking
01/11/2018
Zápis konečných užívateľov výhod aj do obchodného registra
12/10/2016
NOVÁ FORMA PODNIKANIA – Európska spoločnosť (SE)
14/08/2014
Podnikanie formou Európskej spoločnosti (SE)
01/12/2013
Podmienka splatenia základného imania pri založení spoločnosti

Vaša spoločnosť
Vajanského nábrežie 5
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Naším klientom ponúkame registračné sídlo Vašej novej alebo existujúcej firmy na prestížnej adrese v centre Bratislavy pre účely zápisu do obchodného a živnostenského registra a daňovej registrácie.

SLOVAKIA OFFICE SE poskytuje pre svojich klientov poštový, faxový a e-mailový kontakt a bezodkladné doposielanie prijatých písomnosti.

Spoločnosť SLOVAKIA OFFICE SE považuje diskrétnosť doručovaných a doposielaných písomností za jednu zo svojich priorít. Naša spoločnosť poskytuje registračné sídlo svojím klientom bez časového obmedzenia.

Všetky potrebné dokumenty vyhotovujeme v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Team spoločnosti SLOVAKIA OFFICE s.r.o. komunikuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

SLOVAKIA OFFICE SE Vám ponúka krátkodobý prenájom našich exluzívnych priestorov (zasadacia miestnosť) na stretnutia s Vašimi partnermi.

Službu VIRTUAL OFFICE Vám poskytujeme za jednotnú konečnú cenu bez registračných poplatkov a dodatočných nákladov!

Cenník “VIRTUAL OFFICE”

služba cena EUR (bez DPH)
registračné sídlo / kontaktná adresa 49,-
príjem a úschova doručených písomností 0,-
doposielanie doručených písomností 0,-
informácia o prijatom faxe 0,-
jednorázový / aktivačný poplatok 0,-
administratívne / sekretárske služby na vyžiadanie
prenájom zasadacej miestnosti na vyžiadanie
Konečná cena služby "VIRTUAL OFFICE" vrátane DPH cena EUR
58,80

Uvedená cena služby VIRTUAL OFFICE platí pri dodržiavaní férového využívania poskytovaných služieb, čo predstavuje 50 doručených zásielok/prijatých faxov mesačne. Pri prekročení počtu doručených zásielok/prijatých faxov sa cena stanoví dohodou osobitne.