31/01/2019
SLOVAKIA OFFICE Parking
01/11/2018
Zápis konečných užívateľov výhod aj do obchodného registra
12/10/2016
NOVÁ FORMA PODNIKANIA – Európska spoločnosť (SE)
14/08/2014
Podnikanie formou Európskej spoločnosti (SE)
01/12/2013
Podmienka splatenia základného imania pri založení spoločnosti

SLOVAKIA OFFICE SE ponúka na predaj slovenské obchodné spoločnosti (READY MADE SPOLOČNOSTI) bez akýchkoľvek záväzkov. Naša spoločnosť neobmedzene ručí za nulové záväzky, pohľadávky a plne splatené základné imanie ponúkaných READY MADE SPOLOČNOSTÍ. Spoločnosť SLOVAKIA OFFICE SE ku dňu prevodu obchodného podielu predloží mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku predávanej READY MADE SPOLOČNOSTI.

Všetky zakladateľské dokumenty READY MADE SPOLOČNOSTÍ sú pripravené profesionálnou advokátskou kanceláriou. Dokumenty vyhotovujeme v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Team spoločnosti SLOVAKIA OFFICE SE komunikuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Na realizáciu prevodu READY MADE SPOLOČNOSTI nevyžadujeme prítomnosť našich klientov v Bratislave, všetky dokumenty Vám zašleme e-mailom. Vyžadujeme iba úradne osvedčený podpis na plnomocenstve a potrebných dokumentoch.

READY MADE SPOLOČNOSTI ponúkané spoločnosťou SLOVAKIA OFFICE SE majú registrované nasledovné TIETO PREDMETY PODNIKANIA.

AKTUÁLNY ZOZNAM NAŠICH READY MADE SPOLOČNOSTÍ NÁJDETE TU.

Základné imanie – min. 125.000,- EUR

Neobmedzené množstvo akcionárov

Akcionári nezodpovedajú za záväzky spoločnosti

Najvyšší kredit a serióznosť

Anonymita v prípade viac ako jedného akcionára

Registrácia na živnostenskom úrade, obchodnom registri a daňovom úrade

možnosť zmeny sídla do iného členského štátu Európskej únie

možnosť voľby vhodného daňového systému

možnosť voľby vhodného právneho poriadku

možnosť výberu systému riadenia spoločnosti a s ním spojené úspory

možnosť využiť zmluvy o ochrane investícií podpísane Slovenskou republikou a krajinou sídla európskej spoločnosti

Cenník "READY MADE EURÓPSKEJ SPOLOČNOSTI (SE)" cena EUR (bez DPH)
Európska spoločnosť / SE – neplatca DPH (rok vzniku 2015) na vyžiadanie
Náklady prevodu "READY MADE EURÓPSKEJ SPOLOČNOSTI (SE)" suma EUR
súdny poplatok za registráciu zmien v obchodnom registri 33,-
Konečná cena vrátane DPH a nákladov prevodu "READY MADE EURÓPSKEJ SPOLOČNOSTI (SE) " cena EUR
Európska spoločnosť / SE – neplatca DPH (rok vzniku 2015) na vyžiadanie

Bez nutnosti splatenia základného imania – 5.000,- EUR

Spoločníci nezodpovedajú za záväzky spoločnosti

Registrované na živnostenskom úrade, obchodnom registri a daňovom úrade

Spoločnosti nikdy nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť ani aktivitu

Vklad spoločníka bol splatený v plnom rozsahu

Spoločnosti majú riadne a včas splnené všetky zákonom stanovené povinnosti

Možnosť 1 – 50 spoločníkov

Cenník "READY MADE SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM (s.r.o.)" cena EUR (bez DPH)
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – neplatca DPH (rok vzniku 2014) 829,-
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – neplatca DPH (rok vzniku 2013) 1.129,-
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – neplatca DPH (rok vzniku 2012) 3.000,-
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – neplatca DPH (rok vzniku 2011) dohodou
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – neplatca DPH (rok vzniku 2010) dohodou
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – neplatca DPH (rok vzniku 2009) dohodou
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – platca DPH (rok vzniku 2014) dohodou
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – platca DPH (rok vzniku 2013) dohodou
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – platca DPH (rok vzniku 2012) dohodou
Náklady prevodu "READY MADE SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM (s.r.o.)" suma EUR
súdny poplatok za registráciu zmien v obchodnom registri 33,-
Konečná cena vrátane DPH a nákladov prevodu "READY MADE SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM (s.r.o.) " cena EUR
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – neplatca DPH (rok vzniku 2014) 1.030,80
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – neplatca DPH (rok vzniku 2013) 1.390,80
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – neplatca DPH (rok vzniku 2012) 3.636,-
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – neplatca DPH (rok vzniku 2011) dohodou
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – neplatca DPH (rok vzniku 2010) dohodou
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – neplatca DPH (rok vzniku 2009) dohodou
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – platca DPH (rok vzniku 2014) dohodou
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – platca DPH (rok vzniku 2013) dohodou
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. – platca DPH (rok vzniku 2012) dohodou

Akcionári nezodpovedajú za záväzky spoločnosti

Registrované na živnostenskom úrade, obchodnom registri a daňovom úrade

Spoločnosti nikdy nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť ani aktivitu

Vklad akcionára bol splatený v plnom rozsahu

Spoločnosti majú riadne a včas splnené všetky zákonom stanovené povinnosti

Neobmedzené množstvo akcionárov

Anonymita v prípade viac ako jedného akcionára

Vyšší kredit a serióznosť

Základné imanie 25.000,- EUR

Cenník "READY MADE AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI (a.s.)" cena EUR (bez DPH)
akciová spoločnosť / a.s. – neplatca DPH (rok vzniku 2015) 2.000,-
akciová spoločnosť / a.s. – neplatca DPH (rok vzniku 2014) dohodou
Náklady prevodu "READY MADE AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI" suma EUR
súdny poplatok za registráciu zmien v obchodnom registri 33,-
poplatok za úkony v Centrálnom depozitári cenných papierov na vyžiadanie
Konečná cena vrátane DPH a nákladov prevodu "READY MADE AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI" cena EUR
akciová spoločnosť / a.s. – neplatca DPH (rok vzniku 2015) na vyžiadanie
akciová spoločnosť / a.s. – neplatca DPH (rok vzniku 2014) dohodou