31/01/2019
SLOVAKIA OFFICE Parking
01/11/2018
Zápis konečných užívateľov výhod aj do obchodného registra
12/10/2016
NOVÁ FORMA PODNIKANIA – Európska spoločnosť (SE)
14/08/2014
Podnikanie formou Európskej spoločnosti (SE)
01/12/2013
Podmienka splatenia základného imania pri založení spoločnosti

SLOVAKIA OFFICE SE pre svojich klientov založí novú slovenskú obchodnú spoločnosť (spoločnosť s ručením obmedzeným – s.r.o., akciovú spoločnosť – a.s., európsku spoločnosť – SE) podľa individuálnych požiadaviek a predstáv. Všetky zakladateľské dokumenty pre Vás pripraví profesionálna advokátska kancelária, zabezpečíme Vám komplexný servis a všetky potrebné registrácie.

SLOVAKIA OFFICE SE s klientom prekonzultuje požadované predmety podnikania, po podpísaní potrebných dokumentov klientom zabezpečí vydanie živnostenského listu, zaregistruje novú spoločnosť v obchodnom registri, vykoná registráciu novej spoločnosti na daňovom úrade ako platiteľa dane z príjmu a na požiadanie aj platiteľa DPH. V prípade akciovej spoločnosti navyše vykonáme potrebné úkony v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.

Celý proces založenia novej obchodnej spoločnosti podľa požiadaviek klienta trvá od 12 do 20 pracovných dní. Po vzniku novej spoločnosti doručíme klientovi živnostenský list, výpis z obchodného registra, doklad o daňovej registrácií a dokumenty z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Všetky potrebné dokumenty vyhotovujeme v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Team spoločnosti SLOVAKIA OFFICE SE komunikuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Na založenie novej obchodnej spoločnosti podľa požiadaviek klienta nevyžadujeme prítomnosť našich klientov v Bratislave, všetky dokumenty Vám zašleme e-mailom. Vyžadujeme iba úradne osvedčený podpis na plnomocenstve a potrebných dokumentoch.

Základné imanie – min. 125.000,- EUR

Neobmedzené množstvo akcionárov

Akcionári nezodpovedajú za záväzky spoločnosti

Najvyšší kredit a serióznosť

Anonymita v prípade viac ako jedného akcionára

Registrácia na živnostenskom úrade, obchodnom registri a daňovom úrade

možnosť zmeny sídla do iného členského štátu Európskej únie

možnosť voľby vhodného daňového systému

možnosť voľby vhodného právneho poriadku

možnosť výberu systému riadenia spoločnosti a s ním spojené úspory

možnosť využiť zmluvy o ochrane investícií podpísane Slovenskou republikou a krajinou sídla európskej spoločnosti

Cenník založenia Európskej spoločnosti (SE) podľa požiadaviek klienta cena EUR
(bez DPH)
Európska spoločnosť / SE na vyžiadanie
Náklady založenia novej Európskej spoločnosti (SE) podľa požiadaviek klienta  suma v EUR
správny poplatok za vydanie živnostenského listu – 1 predmet podnikania
– voľná živnosť (elektronické podanie)
0,-
súdny poplatok za zápis do obchodného registra 165,75
súdny poplatok za zápis do obchodného registra 414,75
notárske poplatky – predpokladané 1.000,-
evidencia cenných papierov, resp. akcionárov v Centrálnom depozitári cenných papierov na vyžiadanie
Konečná cena založenia Európskej spoločnosti (SE) s 5 predmetmi podnikania
vrátane DPH a predpokladaných nákladov založenia
cena EUR
na vyžiadanie

Základné imanie – min. 5.000,- EUR

Spoločníci nezodpovedajú za záväzky spoločnosti

Registrácia na živnostenskom úrade, obchodnom registri a daňovom úrade

Vklad spoločníka min. 750,- EUR

Možnosť 1 – 50 spoločníkov

Cenník založenia spoločnosti s ručením obmedzeným podľa požiadaviek klienta cena EUR
(bez DPH)
spoločnosť s ručením obmedzeným / s.r.o. 629,-
Náklady založenia novej spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) podľa požiadaviek klienta  suma v EUR
správny poplatok za vydanie živnostenského listu – 1 predmet podnikania
– voľná živnosť (elektronické podanie)
0,-
súdny poplatok za zápis do obchodného registra 165,75
notárske poplatky – predpokladané 60,-
Konečná cena založenia  spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) s 5 predmetmi podnikania
vrátane DPH a predpokladaných nákladov založenia
cena EUR
980,55

Základné imanie – min. 25.000,- EUR

Akcionári nezodpovedajú za záväzky spoločnosti

Registrácia na živnostenskom úrade, obchodnom registri a daňovom úrade

Neobmedzené množstvo akcionárov

Vyšší kredit a serióznosť

Anonymita v prípade viac ako jedného akcionára

Cenník založenia akciovej spoločnosti (a. s.) podľa požiadaviek klienta cena EUR
(bez DPH)
akciová spoločnosť / a.s. 1.599,-
Náklady založenia novej akciovej spoločnosti (a.s.) podľa požiadaviek klienta suma v EUR
správny poplatok za vydanie živnostenského listu – 1 predmet podnikania
– voľná živnosť (elektronické podanie)
0,-
súdny poplatok za zápis do obchodného registra 414,75
notárske poplatky – predpokladané 300,-
evidencia cenných papierov, resp. akcionárov v Centrálnom depozitári cenných papierov na vyžiadanie
Konečná cena založenia akciovej spoločnosti (a.s.) s 5 predmetmi podnikania
vrátane DPH a predpokladaných nákladov založenia
cena EUR
  2.633,55